Αλλαγή λαδιών – Πόσο χρειάζεται το αμάξι μου;

Λάδια

Η αλλαγή λαδιών σε οποιοδήποτε όχημα είναι μια από τις πιο συνηθισμένες εργασίες συντήρησης. Μια ερώτηση που οι περισσότεροι έχουμε βρεθεί να κάνουμε, τουλάχιστον μια φορά ως κάτοχοι αυτοκινήτου, είναι φυσικά : “πόσο λάδι παίρνει το δικό μου”; Με την ηλεκτροκίνηση να είναι καθοδόν για το 2030, αργά η γρήγορα αυτή η ερώτηση θα μείνει […]